Unishore BedrijfskledingATP InstoneUnited RentalsBDOSBM OffshoreEagle BurgmannSaval BVTENTE NV
NOVTristar IndustriesMiSwacoCt systemes vikingWatson MarlowALFAGOMMAXylem Water Solutions Nederland BV

Regelgeving

HSE, HSEQ en VGWM

De termen Health, Safety en Environment worden ook vaak weergegeven met de Nederlandse termen VGWM: Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Uiteraard zijn deze onderwerpen voor alle organisaties belangrijk. Maar in bepaalde organisaties zijn gezondheid, veiligheid en milieu dermate belangrijk dat er specifieke expertise hiervoor aanwezig is. Bijvoorbeeld in productie-omgevingen waar uitgebreide maatregelen bestaan om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen. Vaak worden deze activiteiten ondersteund door een HSEQ afdeling of een HSE afdeling in samenwerking met de afdeling die de kwaliteitstaken uitvoert.

OSHA

Naast de termen HSE/HSEQ en VGWM komt vaak ook de term OSHA voor. Dit staat voor Occupational Safety and Health Administration. Deze is gestart in de USA in 1970 om veiligheid en gezondheid beter te reguleren (OSHA USA). In 1996 is een Europese OSHA opgezet (EU-OSHA), European Agency for Safety and Health at work. Deze heeft tot doel om informatie over Occupational Safety and Health te verzamelen en beschikbaar te maken.

HSEQ onderwerpen

Een essentieel onderdeel in HSEQ is het incident management. Het HSE beleid is er uiteraard op gericht om incidenten te voorkomen. Indien deze toch plaats vinden wil men het incident zo effectief mogelijk af handelen. Er moeten maatregelen genomen worden om herhaling in de toekomst te voorkomen en men zal bekijken wat men kan leren van de situatie. Door incidenten zo structureel op te pakken kan het aantal incidenten aanzienlijk verminderd worden.

Verder zal op deze site informatie en links worden gegeven voor de HSEQ manager. Het is voor de HSEQ manager van belang dat hij mogelijkheden heeft om incidenten en bijna-incidenten te analyseren. Een aantal gangbare modellen zullen worden beschreven (HSE Analyse modellen). Om incidenten te voorkomen kan er preventief beleid uitgezet worden. Tevens wil men de genomen maatregelen en procedures kunnen toetsen. Hier komt kwaliteitsmanagement om de hoek kijken (HSE en kwaliteit). Verder biedt deze site ruimte aan hulpmiddelen voor de HSEQ manager in de vorm van HSEQ software.

OSH op WikipediaHSE op Wikipedia
OSHA EuropaOSHA USA
OSHA UKVereniging veiligheidskunde
HSE softwareTotal Quality Management